קרן טאיזו 

קבוצת 'טאיזו' ושף יובל בן נריה הקימו פרויקט חברתי שמטרתו לתמוך במאות עובדים בימים הקשים שלפנינו

שומרים על הצוות

THANK YOU!

שומרים

על 

הצוות

פשוט רצינו להגיד תודה רבה 

בשם הצוות היקר של כלל עסקינו

TAIZU
CORONA
FUND

©2023 by Bloom's Tea. Proudly created with Wix.com

0